Integritetspolicy - GDPR

För Nordic Asia Investment Group 1987 AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. För en mer omfattande översikt över vår GDPR-policy hänvisar vi dig till vårt styrdokument.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, användning av våra webbplatser eller IP-adress. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål. Vi på Nordic Asia behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, information gällande ditt aktieinnehav, samt för att ge information och service bland annat. Exempel på dessa kan vara:

  • Information om befintliga kunder (investerare) för att upprätthålla ägarregister, samt kontakta investerare gällande uppdateringar för verksamheten
  • Information om potentiella kunder (investerare) som anmält sitt intresse till att följa oss via vårt nyhetsbrev, där de även får tillgång till information om investeringar. Avser enbart mejladresser

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Som investerare upphör dina personuppgifter först när du inte längre har ett innehav i bolaget, dock sparas data som är relevant för att kunna följa historiska register såsom ex. Aktiebokens utveckling. Avseende prenumeranter av nyhetsbrevet så sparas uppgifterna till dess att prenumeranten meddelar att denne vill avsluta det.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Dessa inkluderar lösenordskyddade lagringstjänster med hög datasäkerhet. Vidare används ett digitalt slutet lagringssystem internt.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Thomas Nordén (Info@nordicasiagroup.com) där han gärna besvarar era personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Kontaktuppgifter

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Brännkyrkagatan 14 A

118 20 Stockholm

Orgnr: 559226-8352

E-post: Info@nordicasiagroup.com


Stockholm OfficeNordic Asia Group 1987 AB Sankt Eriksgatan 63 B 112 34 Stockholm www.nordicasiagroup.com
Shanghai OfficeNordic Asia Group 1987 AB Huaxia Bank Building 1207 256 Pudong S Rd, Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai