Nordic Asia Substansvärde per den 1 Juli

Bolagets substansvärde per aktier uppmäts genom värdet av bolagets aktieinnehav omräknat till svenska kronor, plus eventuell kassa, minus bolagets skulder, fördelat på antalet stamaktier i bolaget vid beräkningstillfället. Förändring i bolagets substansvärde beror främst på dagliga förändringar av aktiekursen för marknadsnoterade aktier samt valutakursförändringar. Bolaget avser att endast äga marknadsnoterade aktier och publicerar bolagets substansvärde veckovis och tillhörande beräkningsunderlag uppdateras månadsvis på bolagets hemsida. Substansvärdet per den 1 juli 2021 uppgick till 9,87 kronor per aktie enligt sammanställningen nedan.

Utöver detta har bolaget även tecknat avtal med investerare om ytterligare ca 90 MSEK som kommer att tillföras bolaget inom kort.

Nordic Asia Investment Group NAV 1 juli

*Utöver detta har bolaget även tecknat avtal med investerare om ytterligare ca 90 MSEK till 9,866 kr per aktie som kommer att tillföras bolaget inom kort.


Stockholm OfficeNordic Asia Group 1987 AB Brännkyrkagatan 14A 118 20 Stockholm www.nordicasiagroup.com
Shanghai OfficeNordic Asia Group 1987 AB Huaxia Bank Building 1207 256 Pudong S Rd, Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai