Nytt svenskt investmentbolag med fokus på den kinesiska konsumentmarknaden

Aktuellt NAV 9,53 SEK/aktie*

-1,6% vecka
2021
-6,4% YTD
2021
+41,3%
Sedan start 2020

*Per den 11 juni 2021

Nordic Asia Investment Group

Nordic Asia Investment Group är ett svenskt investmentbolag grundat av Yining Wang, tidigare påläggskalv på Melker Schörling AB samt affärsområdeschef på Assa Abloy APAC. Tillsammans med Jason Yu, tidigare chefsanalytiker på Haitong Securities, Chu Zhu, medgrundare av House of Education AB, och Mikael Ahlström, grundare av riskkapitalbolaget Procuritas, bildar de ett svensk-kinesiskt team med lokal närvaro och gedigen erfarenhet av bolags- och makroanalys med god insikt i de marknadsledande bolagen på den kinesiska marknaden.

Vår vision och affärsidé

Vår vision är att vara den drivande kraften som möjliggör för nordiska investerare att ta vara på de investeringsmöjligheter i Kinas växande inhemska marknad. Nordic Asia Investment Group är nästa generationens nordiska investmentbolag med särskilt fokus på den digitala konsumenten i Kina och vår affärsidé är att äga marknadsledande bolag med exponering mot den växande inhemska marknaden.

Strategi och verksamhetsbeskrivning

Nordic Asia Investment Groups strategi är att tillämpa den nordiska investmentbolagsmodellen i den växande konsumtionsmarknaden i Kina. Med ett kompetent investeringsteam med lokal marknadsnärvaro arbetar vi långsiktigt med ett begränsat antal bolag där underliggande fokus ligger på den digitala kinesiska konsumenten, och i synnerhet det ekonomiska skifte som fortgår, med en alltmer konsumtionsorienterad ekonomi.

Vi äger idag endast noterade portföljbolag fördelat på kärninnehav och tillväxtbolag om drygt tjugo bolag. Genom ett långsiktigt ägande och god insyn i bolagen är vår målsättning att skapa +15% årlig avkastning med låg marknadskorrelation till den svenska börsen, där investeraren får en samlad exponering mot Kina, via ett svenskt bolag med hög grad av transparens och fokus på aktieägarvärde.

Vill du veta mer om vår portfölj? Fyll i din e-postadress så skickar vi dig mer information.

“Vi vill bygga nästa generations nordiska investmentbolag med fokus på den digitala konsumenten i Kina”

  • Yining Wang – Grundare och VD – andra generationens svensk-kines
  • Tidigare affärsområdeschef Assa Abloy APAC med bas i Hong Kong
  • Tidigare påläggskalv på Melker Schörling Investment AB
  • Vinnare av CFA Global Research Challenge EMEA Champion och Global Finalist 2012
  • Masterexamen i redovisning och finans vid Handelshögskolan i Stockholm
Läs mer

Insikter från Nordic Asia

Nordic Asia i media

Denna vecka riktar EFN Marknad blickarna österut mot Kina. Yining Wang, partner och investeringsdirektör på konsultfirman Nordic Asia Investment Group, redogör för skillnaderna och likheterna mellan e-handelsplattformarna Pinnduoduo (PDD), JD.com och Alibaba. Han berättar även vilken hans favorit är bland de tre. Bolaget Li Ning tas också upp och jämförs som Kinas svar på Nike. Utöver allt detta berättar Johan Roslund, portföljförvaltare på GP Bullhound, om streamingplattformarna Huya och Douyu som fokuserar på e-sport.

Denna vecka gästas Sparpodden av Yining Wang från investmentbolaget Nordic Asia Investment Group. Fokus ligger på investeringar i Asien, marknadsklimatet och långsiktiga potentialen vilket gör det till en attraktiv marnad att investera i. Aktierna som tas upp är Alibaba, Ant Group, Xiaomi och Niu Technologies. Vi djupdyker i dessa bolag som verkar inom e-handel, mobiltelefonbranschen och elbilsbranschen.

Ökad konsumtion i Kina

Kinas paradigmskifte till en konsumtionsdriven ekonomi

Kinas skifte från en export- och infrastrukturdriven ekonomi till en konsumtionsledd tjänsteekonomi har det senaste årtiondet vuxit i en allt snabbare takt. Även innan handelskrigen med USA under 2019, har exporten som %-andel av BNP gått ner från 32% under 2008 till 18% under 2018 – detta samtidigt som tjänsteekonomin har ökat från 43% till 52% av BNP. Försäljningen mot detaljhandeln har under denna period i genomsnitt vuxit med hela 13% per år och Kina har exempelvis passerat USA som den största bilmarknaden redan år 2009. Antalet internetanvändare har ökat med över 500 miljoner sedan 2010 samtidigt som e-handeln har gått från att utgöra 5–6% av den totala detaljhandelsmarknaden till att motsvara nästan 25% av totala detaljhandeln i slutet av 2020. Trots det snabba skiftet mot en konsumtionsledd ekonomi står den inhemska konsumtionen endast för 39% av BNP, jämfört med USA där motsvarande siffra uppgår till nästan 70%.

Urbaniserad medelklass en drivande faktor till fortsatt konsumtionstillväxt

Den kinesiska millenniegenerationen har kommit att utgöra den primära delen av arbetskraften i Kina och representerar idag fler än 400 miljoner av Kinas 1400 miljoner invånare. Den kinesiska millenniegenerationen har vuxit upp parallellt i takt med den ekonomiska tillväxten in i ett samhälle med god social välfärd och avsevärt förbättrad levnadsstandard jämfört med tidigare generationers babyboomers. Under denna period skedde flertalet marknadsreformer, som delvis inkluderade import av produkter från västvärlden och som kommit att prägla nya generationer – där vi idag observerar att millenniegenerationen spenderar tre gånger så mycket som snittet på kläder, nöjen och annan icke-nödvändig konsumtion. Vidare förväntas millenniegenerationen att bidra till den växande medelklasskategorin, som enligt definition har en hushållsinkomst över 17,000 CNY per månad (cirka 22 000 SEK), vilket är en grupp som förväntas att mer än fördubblas det kommande decenniet.

I nuläget riktar vi vårt erbjudande enbart mot professionella investerare men vi kommer kunna välkomna icke-professionella investerare också inom en snar framtid. Framtill dess kan man skriva upp sig på vår e-mejllista så meddelar vi när det blir möjligt för alla att investera. Är du en professionell investerare och vill investera redan nu så kan du kontakta oss (se nedan) för mer info.
Det kan du men för en nordisk investerare kan det vara ganska svårt att göra. Fördelen med Nordic Asia Investment Group är att det är en enklare produkt för den som vill ha exponering mot Kina. Dessutom investerar vi i flera aktier där vi noggrant avvägt både positionen och dess storlek. Slutprodukten är en väl diversifierad korg med kinesiska aktier.
Vi är aktiva förvaltare av vår aktieportfölj. Genom närvaro på plats i Kina har vi en djup förståelse för våra cirka 20 portföljbolag vi nu investerar i samt andra bolag vi eventuellt överväger att investera i. Vi har satt upp en portfölj med målsättningen att nå +15% IRR och samtidigt ha en låg korrelation med OMX Stockholm PI på under 0,5.
Att vi är ett svenskt investmentbolag men är också på plats i Kina. Våra svenska och kinesiska medarbetare utbyter löpande idéer och nya erfarenheter för att skapa maximal synergi däremellan. Med vårt svenska säte kan vi enkelt föra dialog med våra investerare på hemmaplan. Å andra sidan kan vi med vårt kinesiska säte ha analytiker på plats för att komma närmare och förstå marknaden ännu bättre.

Kontakta oss

Vill du investera, få mer info eller bara vill ha svar på någon fråga? Kontakta oss nedan.

Genom att skriva in din e-mail i vårt kontaktformulär godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna kontakta dig samt skicka nyhetsbrev.

Thomas Nordén
Investeraransvarig

Stockholm OfficeNordic Asia Group 1987 AB Brännkyrkagatan 14A 118 20 Stockholm www.nordicasiagroup.com
Shanghai OfficeNordic Asia Group 1987 AB Huaxia Bank Building 1207 256 Pudong S Rd, Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai