Svenskt investmentbolag med fokus på den kinesiska konsumentmarknaden

Listad på Nasdaq First North

Nordic Asia på Nordnet       Nordic Asia på Avanza

Nordic Asia Investment Group

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på långsiktigt och strategiskt aktieägande i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Genom att tillämpa en investeringsmodell och processer för långsiktigt ägande i kombination med tillgång till en lokal investeringsorganisation i Shanghai, med erfarenhet inom investeringar och ett brett affärsnätverk, avser Nordic Asia att identifiera och äga en koncentrerad investeringsportfölj. Bolagets målsättning är att skapa en årlig avkastning överstigande 15 procent med en låg korrelation till den svenska börsen över tid. Bolaget investerar endast i börsnoterade företag som finns upptagna för handel i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong eller USA.

VARFÖR KINAS KONSUMENTMARKNAD?

  • Kinas snabba skifte från en exportdriven ekonomi till en konsumtionsdriven tjänstekonomi är fortsatt i ett tidigt skede då den inhemska konsumtionen enbart står för 39 % av BNP som förväntas öka till 50 % fram till år 2030.

  • Ökningen ger belägg för att den inhemska konsumtionen förväntas öka med cirka tre gånger under decenniet från nuvarande nivå om cirka 5,6 biljoner USD till över 15 biljoner USD.

  • Den växande medelklassen med höjda reallöner förväntas bli drivkraften i den kinesiska konsumentmarknaden som under decenniet förväntas att mer än fördubblas, vilket motsvarar en ökning om mer 400 miljoner nya köpstarka konsumenter i medelklassen.

“Vi bygger nästa generations nordiska investmentbolag med fokus på den digitala konsumenten i Kina”

  • Yining Wang – Grundare och VD
  • Tidigare affärsområdeschef Assa Abloy APAC med bas i Hong Kong
  • Tidigare påläggskalv på Melker Schörling Investment AB
  • Vinnare av CFA Global Research Challenge EMEA Champion och Global Finalist 2012
  • MSc in Finance från Handelshögskolan i Stockholm
Läs mer

Nyheter från Nordic Asia

Nordic Asia i Media

Yining Wang, vd för Nordic Asia, intervjuas av Nyhetsbyrån Direkts reporter Adam Wahlfeldt inför noteringen av aktien på First North.

Trading Direkt, FollowTheMoney och Healthcare Direkt är ett axplock av våra återkommande program som tillsammans ger dig en tydlig bild av nyheterna som driver marknaden i respektive sektor. Utöver det laddar vi dagligen upp utbildande klipp, vd-intervjuer och bolagsspecifika inslag med finansmarknaden som gemensam nämnare.

I avsnitt 146 tittar vi återigen närmare på Kina – en region som allt fler marknadsaktörer lyfter upp som en intressant marknad inför 2022. Vart finns potentialen och vilka är hoten? Detta gör vi tillsammans med Yining Wang från investmentbolaget Nordic Asia Group. Jonas och Erik inleder avsnittet som alltid med en market update med börs- och bolagsobservationer. Bolag som nämndes i avsnittet: Semcorp, Longi Solar, JD, Alibaba, Guangweifucai, China Merchant Bank.

Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. Eftersom Nordic Asia enbart handlar med noterade aktier kan bolagets substansvärde fastställas enligt aktuella börskurser. På Nordic Asias hemsida uppdateras substansvärdet dagligen.
Det är möjligt att investera i dessa bolag själv men då huvuddelen av våra bolag är noterade på Hong Kong, Shanghai och Shenzhenbörsen behöver du ta kontakt med din bank eller mäklare och ta reda på vad som gäller för att kunna handla på dessa börser.
I grunden fungerar kapitalmarknaden och krav på aktieägarvärde likt den i väst. Kina finner sig nu i en snabb utvecklingsfas i den meningen att Kina är både ett "utvecklat" och "utvecklingsland" samtidigt. Därför är lagstiftningen i specifika sektorer mindre moget, mindre tydligt och implementering av nya lagstiftningar kan ske snabbare och med starkare verkan jämfört med den vi är vana vid i väst. Lagstiftningen inom kundsäkerhet, anställningstrygghet och rättvisa marknadsvillkor behöver generellt sett stärkas för att landet skall mogna och skapa en trygg och rättvis marknad på sikt. Det är viktigt att förstå marknaden, tolka de nya policyinriktningarna och inte aggressivt jaga avkastning i sektorer med kortsiktiga övervinster. Varje ny regel behöver analyseras för hur de påverkar bolagens fundamenta och utifrån detta kan sedan investeringsbeslut fattas. I övrigt är Kina världens största tillverkningsland och enskilda största handelspartner i USA och i EU och är därmed en djup integrerad del av världsekonomin där det tidsvis kan uppstå friktioner, men underliggande av båda partnerna är mycket ömsesidigt beroende av varandra.
Det är svårt att hitta ett exakt index som återspelgar vårt investeringsfokus alt investeringsuniverse och vi investerar inte enligt index. De referensindex som vi anser ligga närmst vår portfölj är MSCI China som består av bolag noterade i Hong Kong, Shanghai och Shenzhen samt CSI China 300 som följer de 300 mest handlade aktierna i Kina (Shanghai och Shenzhen).
Vid investeringar i investmentbolag kan aktiekursen i investmentbolaget vid tillfällen skilja sig från bolagets redovisade substansvärde. Vid det fall aktiekursen handlas över substansvärdet kallas det att aktien handlas till "premium" och under substansvärdet kan aktien handlas till "rabatt". Då Nordic Asia endast äger börsnoterade bolag är värdering av våra innehavsbolag transparenta och baseras på aktuell marknadsvärdering av innehabsbolagen aktievärde. Därmed är den dagliga publicerade substansvärdes beräkningen den mest tillförligtliga värderingen av bolagets tillgångar och värde per aktie. Vidare har vi även en inlösenklasul i vår bolagsordning som möjliggör för investerare att alltid kunna lösa in sina aktier mot bolagets substansvärde per aktie vid bolagets årsstämma. För mer information gällande inlösen, vänligen läs mer under vår bolagsordning.
Det bästa sättet är att skriva upp sig på våra nyhetsbrev som publiceras månadsvis där vi mer ingående går igenom vår senaste syn kring markandsutvecklingen, markoläget samt uppdateringar i våra innehavsbolag. Våra nyhetsbrev finns även publicerat på vår hemsida under fliken nyheter. Vidare kan ni även följa våra publika pressmeddelande samt våra dagliga substansvärdesuppdateringar på vår hemsida. Vi finns även på sociala medier såsom Twitter och Linkedin där du är välkommen att följa oss.

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai