Våra portföljinnehav

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag vars affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD. 

Bolagets nuvarande kärnfokus i investeringsportföljen baseras på det pågående skiftet från 4G till 5G med förbättrad prestanda och nya applikationsmöjligheter. Nordic Asia avser att äga bolag som både är leverantörer och tillverkare av nästa generationens smartphones.

Hong Kong Office
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai