Integritetspolicy

För Nordic Asia Investment Group 1987 AB (Nordic Asia) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda enskildas integritet, inklusive den svenska personuppgiftslagen (1998:204), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och andra lagar eller regler som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv, direktivet om elektronisk kommunikation och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) samt eventuella ändringar, tillägg eller förordningar som ersätter sådana lagar och regler. Den senaste versionen av Nordic Asias integritetspolicy finns alltid här på webbplatsen.

Ansvar för dina personuppgifter

Nordic Asia Investment Group 1987 AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Nordic Asia.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, användning av våra webbplatser eller IP-adress. Det handlar om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa. Vi på Nordic Asia behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna bearbeta och administrera förfrågningar Det är Nordic Asias berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig vid frågor, förslag eller annan kommunikation.

B. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag så som upprätthållande av korrekt ägarregister, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

C. För att kunna skicka nyhetsbrev eller annan relevant marknadsföring Information från de som anmält sitt intresse till att följa oss via vårt nyhetsbrev behandlas enligt samtycke för att vi ska kunna ge uppdateringar kring verksamheten och ge relevanta erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du/företaget kan vara intresserade av. I de fall du inte vill ta del av marknadsföringen och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Nordic Asia delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

  1. Allmänna varutransporter för eventuella materiella utskick.

  2. Banker och andra betaltjänstleverantörer för att kunna uppfylla avtal.

  3. Lagring, hosting och andra IT-tjänster som är nödvändiga för drift.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagstiftning, max 7 år. Som investerare upphör dina personuppgifter först när du inte längre har ett innehav i bolaget, dock sparas data som är relevant för att kunna följa historiska register såsom ex. Aktiebokens utveckling. Avseende prenumeranter av nyhetsbrevet sparas uppgifterna till dess att prenumeranten meddelar att denne avslutar prenumerationen eller drar tillbaka samtycke.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Vi på Nordic Asia vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära tillgång, rättelse, begränsning samt rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) av dina personuppgifter. Vi på Nordic Asia strävar efter att alltid ha korrekt information till våra intressenter och detta gäller även de personuppgifter vi samlar in. Rättelse för de uppgifter som visar sig vara felaktig sker utan dröjsmål.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda interna säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Dessa inkluderar lösenordskyddade lagringstjänster med hög datasäkerhet. Vidare används ett digitalt slutet lagringssystem internt.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig lagras i din dator. Genom denna textfil gör det möjligt för Nordic Asia att analysera trafiken på våra webbplatser. Du kan i inställningarna för din browser ange om du accepterar att cookie-filer lagras hos dig eller inte och du har även möjlighet att när som helst välja att ta bort dessa cookie-filer.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta Nordic Asia Investment Group 1987 AB genom kontaktinformationen nedan. Vi besvarar gärna era personuppgiftsfrågor.

Kontaktuppgifter

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B

112 34 Stockholm

Orgnr: 559226-8352

E-post: gdpr@nordicasiagroup.com


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai