Nordic Asia Investment Group – Bokslutskommuniké 2022

2023-02-24Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2023-02-24 kl. 09.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller ”bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på den kinesiska konsumentmarknaden, publicerar idag sin bokslutskommuniké för helåret 2022.

Substansvärdet vid periodens slut uppgick till 6,78 kr per stamaktie, motsvarande en ökning om ca 7% för det fjärde kvartalet och en minskning om ca 14% för helåret. Covid-19 och Kinas nolltoleransstrategi har under året haft en negativ inverkan på Kinas inhemska ekonomi vilken Nordic Asias portföljbolag är exponerade mot. I december annonserades Kinas återöppning efter nästan tre år med strikta Covid-restriktioner, vilket vi såg positiva bevis på redan i slutet av året. Återöppningen har gått snabbare än initialt bedömt och för 2023 förväntas Kinas inhemska konsumentmarknad att förbli landets huvudsakliga tillväxtdrivare, där Nordic Asias portföljbolag är välpositionerade för att tillvarata den ekonomiska återhämtningen.

FJÄRDE KVARTALET 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,78 kr jämfört med 6,35 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en ökning om ca 7%.

  • Substansvärdet uppgick till 233 054 tkr jämfört med 218 337 tkr vid kvartalets ingång, en ökning om 14 716 tkr (182 829).

  • Periodens resultat uppgick till 14 988 tkr (-6 805). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till 0,44 kr (-0,37).

  • Nordic Asia slutförde i slutet av fjärde kvartalet förvärvet av det kinesiska bolaget Ruihua Business Consulting (”Ruihua”) som tidigare indirekt levererat investeringsanalys på exklusiv basis till bolaget.

JANUARI – DECEMBER 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,78 kr jämfört med 7,87 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 14% (minskning om ca 13% exkl. lämnad utdelning). Detta kan jämföras med MSCI China som gått ned ca 24% under motsvarande period.

  • Periodens resultat uppgick till -36 810 tkr (-23 800). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,04 kr (-2,60).

  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,09 kr (0,08) per stamaktie, motsvarande totalt 3 094 tkr (2 955), vilket motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2023.

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,83 SEK den 23 februari 2023, en ökning med cirka 1 % sedan slutet av perioden och en ökning med 8 % jämfört med början av fjärde kvartalet.

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde på minst 1 MdUSD.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai