Nordic Asia Investment Group – Bokslutskommuniké 2023

2024-02-29Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2024-02-29 kl. 10.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller ”bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på den kinesiska konsumentmarknaden, publicerar idag sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2023.

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 4,28 kr jämfört med 5,35 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 20%.

 • Substansvärdet uppgick till 137 527 tkr jämfört med 171 843 tkr vid kvartalets ingång, en förändring motsvarande -34 316 tkr (-8 331).

 • Periodens totalresultat uppgick till -34 453 tkr (14 988). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,07 kr (0,44).

 • Koncernen övergår till redovisningsstandarden IFRS och presenteras för första gången enligt den nya standarden i den här rapporteringen.

JANUARI – DECEMBER 2023

 • Periodens totalresultat uppgick till -78 754 tkr (-36 810). Totalresultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -2,37 kr (-1,04).

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 4,28 kr jämfört med 6,78 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 37% (minskning om ca 36% exkl. lämnad utdelning).

 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,11 kr (0,09) per stamaktie, en höjning om ca 22% vilket motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2024.

EFTER PERIODENS SLUT

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 4,36 kr per den 23 februari 2024.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

 • Nordic Asia har under året koncentrerat investeringsportföljen till tolv bolag med fortsatt fokus på den inhemska konsumtionsmarknaden, främst inom tjänstesektorn. Viktad omsättningstillväxt för våra portföljbolag uppgick till ca 35% med en viktad rörelsemarginal om ca 15% för helåret. Detta möjliggör fortsatt starkt kassaflöde och ökade utdelningar för kommande år.

 • Portföljbolagen väntas fortsätta växa under 2024 där bolagens ledningar i nuläget inte ser signifikanta förändringar i rådande marknadsläge. Marknaden förväntas dock att förbli volatil och det är svårt att bedöma när bolagsvärderingarna i Kina återhämtar sig och går mot genomsnittliga historiska nivåer.

 • Trots en viss nedgång i det globala inflationsläget under det fjärde kvartalet 2023 präglas marknaden av en fortsatt osäkerhet kring inflationsförväntningar och geopolitisk oro i mellanöstern.

 • BNP-tillväxten för helåret 2023 i Kina kom in på 5,2% främst drivet av inhemsk konsumtion inom detaljhandeln (+8,4%) och tjänstesektorn (+20%).

 • Investeringar inom fastighetssektorn för nybyggnationer fortsatte att minska med ca -9,6%, medan exporten vände till positivt under årets sista kvartal.

 • De kinesiska börserna avvek från de globala marknaderna under kvartalet och trots en fin vinståterhämtning under 2023 befinner sig värderingsmultiplarna i nuläget på historiskt låga nivåer. Under året har multiplarna i Hong Kong, Shanghai och Shenzhen minskat med ca 25% respektive 20%. Den kinesiska marknaden är i nuläget mycket lågt värderat sett till historiska P/E tal och därmed kan förändringar i sentiment leda till en snabb återhämtning.

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag som avser att identifiera och långsiktigt äga en koncentrerad investeringsportfölj i marknadsledande bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai