Extra bolagsstämma 25 oktober 2021

2021-10-11Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226-8352, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 oktober 2021

Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Till stämman föreslår styrelsen fasttällande av styrelsearvode samt följande beslut om styrelseförändring

  • Nyval av Jonas Olavi, Johan Roslund och Michael Thurow som styrelseledamöter.

  • Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang kvarstår som styrelseledamöter och Gerda Larsson avgår från sin position som styrelseledamot.

För mer information hänvisas till kallelsen och formuläret för anmälan och poströstning som finns för nedladdning nedan

Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för anmälan och poströstning

Formulär för fullmakt

Stämmoprotokoll

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Kontaktpersoner

Henrik Hedencrona, CFO
För frågor relaterade till bolagsstämman
henrik@nordicasiagroup.com
+46 738 025 664

Thomas Nordén, Investeraransvarig
För frågor relaterade till investeringar i bolaget
thomas@nordicasiagroup.com
+46 73 992 14 89

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)73 68 173 68

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai