Nordic Asia fastställer tilldelning och erbjudandepris

2021-12-08Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2021-12-07 kl. 22.45, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.

Nordic Asia offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Nordic Asias notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandepriset har fastställts till 8,05 kr per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie utan rabatt eller premie, per den 6 december 2021. Erbjudandet fulltecknades och enligt styrelsens tilldelningsbeslut får bolaget över 3 000 nya aktieägare. Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North för Nordic Asias B-aktier är den 16 december 2021 under kortnamnet (ticker) NAIG B.

Erbjudandet i sammandrag och tilldelning

  • Det slutgiltiga priset per B-aktie i Erbjudandet har fastställts till 8,05 kr per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie utan rabatt eller premie, per den 6 december 2021.
  • Bolagets styrelse har beslutat om att emittera högst 24 844 721 nya B-aktier, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 2 484 472,1 kr. De nyemitterade aktierna tillför Bolaget 200 Mkr före transaktionskostnader.
  • 24 844 721 nya B-aktier motsvarar cirka 69 procent av Bolagets totala antal B-aktier efter Erbjudandets slutförande.
  • Baserat på substansvärdet per stamaktie per den 6 december 2021 så uppgår substansvärdet till cirka 302 Mkr för samtliga stamaktier i Bolaget efter Erbjudandet, före transaktionsavgifter.
  • Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest, med flera har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet innan den publika teckningsperioden. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare. Vidare har även Sven-Olof Johansson, via Compactor Fastigheter tecknat sig för cirka 4 Mkr under anmälningsperioden.
  • Bolagets styrelseledamöter och ledningsgrupp har åtagit sig att inte sälja aktier under en period om 365 dagar efter Bolagets första dag för handel.
  • Styrelsen har bestämt att utökningsoptionen ej behöver utnyttjas i samband med Erbjudandet.
  • Emissionslikviden avses primärt användas för att öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag och sekundärt för att investera i nya bolag.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North för Nordic Asias B-aktier är den 16 december 2021 under kortnamnet (ticker) NAIG B.

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Vi är mycket glada över det fina mottagande som Nordic Asia har fått på marknaden vilket visar på ett fortsatt stort intresse för den kinesiska ekonomin och de kinesiska teknikdrivna företagen som ofta ligger i framkant vad det gäller utvecklingen globalt. Vi tackar för förtroendet från ursprungliga samt nya aktieägare och är tacksamma över att genom börsintroduktionen ha nått vårt första delmål. Vill även tacka teamet samt våra rådgivare för ett gediget arbete. Nu ser vi fram emot att få skapa värde för ägarna genom en framgångsrik implementering av investeringsstrategin.”

Yining Wang, VD & Styrelseledamot

”Det är verkligen kul att se det goda intresset som finns för vårt investmentbolag och för vårt investeringsfokus, där vi ser ett allt växande behov bland nordiska investerare att öka sin portföljallokering till vår sektor. Vår målsättning för Nordic Asia är att genomtränga denna marknad genom en lokal närvaro, och via vårt investmentbolag strategiskt äga välskötta innehavsbolag nu när de befinner sig i en tillväxtfas.

I samband med börsnoteringen kommer vi in i en ny spännande fas där vi kan erbjuda allt fler investerare exponering mot den växande konsumentmarknaden i Kina. Det är en målsättning vi har haft sedan start och det är oerhört roligt att kunna nå detta mål nu.

Vi vill rikta ett stort tack till våra befintliga aktieägare som har stöttat oss på vår resa och välkomnar samtidigt våra nya aktieägare på vår resa framöver. Vi kommer att göra vårt yttersta för att verkställa vår strategi och skapa en god långsiktig avkastning till våra aktieägare över tid.”

Mer information
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai