Första dag för handel i Nordic Asias B-aktier på Nasdaq First North Growth Market

2021-12-16Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2021-12-16 kl. 09.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad, har erhållit godkännande om notering och inleder idag, den 16 december 2021, handeln av sina B-aktier på Nasdaq First North Growth Market. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) NAIG B med ISIN-kod SE0016609333. Bolagets substansvärde per stamaktie publiceras dagligen på Bolagets hemsida och sammanställningen av substansvärdesberäkningen finns på Bolagets IR-hemsida. Nordic Asia välkomnar i samband med noteringen över 3 000 nya aktieägare!

Yining Wang, VD och styrelseledamot

”Jag vill tacka våra investerare – både nya som befintliga, för det förtroende ni givit oss. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara den nordiska investerarens långsiktiga grundpelare för investeringar i den asiatiska och framförallt kinesiska marknaden, där vi vill erbjuda ett enkelt och transparent ägande via ett svenskt investmentbolag.

I samband med börsnoteringen kommer vi in i en ny spännande fas där vi kan erbjuda allt fler investerare exponering mot den växande konsumentmarknaden i Kina. Det är en målsättning vi har haft sedan start och det är oerhört roligt att kunna nå detta mål nu.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare investera i och äga framtidens tillväxtbolag i Kinas växande konsumentmarknad.”

Michael Thurow, Ordförande ”Vi är mycket glada över det fina mottagande som Nordic Asia har fått på marknaden vilket visar på ett stort intresse för den kinesiska ekonomin och de kinesiska teknikdrivna företagen som ofta ligger i framkant vad det gäller utvecklingen globalt.

Vi tackar för förtroendet från ursprungliga samt nya aktieägare och är tacksamma över att genom börsintroduktionen ha nått vårt första delmål. Vill även tacka teamet samt våra rådgivare för ett gediget arbete. Nu ser vi fram emot att få skapa värde för ägarna genom en framgångsrik implementering av investeringsstrategin.”

Mer information
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai