Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q2 2022

2022-08-22Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-08-22 kl. 08.30, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

ANDRA KVARTALET 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 7,47 kr jämfört med 6,77 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en ökning om ca 10%. Detta kan jämföras med MSCI China som gått upp ca 2% under motsvarande period.
  • Substansvärdet uppgick till 257 013 tkr jämfört med 249 918 tkr vid kvartalets ingång, en ökning om 7 095 tkr (17 851).
  • Periodens resultat uppgick till 26 667 tkr (2 351). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till 0,73 kr (0,61).
  • Under kvartalet nettoförvärvades värdepapper för 12 443 tkr (13 425) vilket hänförs till ökad allokering i befintliga innehav och förvärv av ett nytt portföljbolag (Contemporary Amperex Technology).

JANUARI – JUNI 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 7,47 kr jämfört med 7,87 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 5%. Detta kan jämföras med MSCI China som gått ner ca 12% under motsvarande period.
  • Periodens resultat uppgick till -13 397 tkr (384). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -0,37 kr (0,11).
  • Under perioden nettoförvärvades värdepapper för 84 333 tkr (20 632), vilket till stor del avser allokering av emissionslikviden från noteringen i december 2021.

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,70 kr per den 16 augusti 2022.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai