Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q3 2022

2022-11-01Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-11-01 kl. 08.30, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

TREDJE KVARTALET 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,35 kr jämfört med 7,47 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 15%. Detta kan jämföras med MSCI China som minskat med ca 23% under motsvarande period.
  • Substansvärdet uppgick till 218 337 tkr jämfört med 257 013 tkr vid kvartalets ingång, en minskning om -38 676 tkr (62 165).
  • Periodens resultat uppgick till -38 401 tkr (-17 379). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,12 kr (-1,62).
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 12 751 (-66 069) där flertalet innehav avyttrats för att bl.a. minska exponeringen mot exportsektorn, vilket har ökat allokeringen mot kassan.

JANUARI – SEPTEMBER 2022

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,35 kr jämfört med 7,87 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 19%. Detta kan jämföras med MSCI China som gått ner ca 32% under motsvarande period.
  • Periodens resultat uppgick till -51 797 tkr (-16 995). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,44 kr (-2,85).
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -71 623 tkr (-86 701), vilket bl.a. hänförs allokering av emissionslikviden från noteringen i december 2021.

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,55 kr per den 28 oktober 2022.
  • Den 18 oktober 2022 meddelade Nordic Asia i ett pressmeddelande att man tar över anställningarna av analytikerna i Shanghai som tidigare arbetat på konsultbasis genom att förvärva det lokala bolaget Ruihua Business Consulting (”Ruihua”). Köpeskillingen uppgår till ca 1,5 MSEK, motsvarande nettovärdet av Ruihuas tillgångar vid utgången av serviceavtalet och förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på Nordic Asias resultat och finansiella ställning under 2022.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde på minst 1 MdUSD.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai