Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q1 2023

2023-05-19Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2023-05-19 kl. 13.20, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,66 kr jämfört med 6,78 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 2%.
  • Substansvärdet uppgick till 229 152 tkr jämfört med 233 054 tkr vid kvartalets ingång, en minskning om 3 902 tkr (-40 814).
  • Periodens resultat uppgick till -3 738 tkr (-40 064). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -0,11 (-1,08).

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,92 kr per den 16 maj 2023.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

  • Portföljbolagen har rapporterat eller indikerat om en gynnsam utveckling under det första kvartalet i 2023, där tillväxten är särskilt stark bland de bolag som är exponerade mot tjänstesektorn, den fysiska detaljhandeln samt mat, dryck och nöjen.
  • Nordic Asia har under det första kvartalet ökat allokeringen i befintliga innehav där förutsättningarna bedömts fördelaktiga och ämnar att koncentrera portföljen till färre antal innehav i samband med att Covid-restriktionerna lyfts.
  • Kvartalet kännetecknades av Kinas återöppning efter nästan tre år med Covid-restriktioner där den ekonomiska aktiviteten på den inhemska konsumtionsmarknaden gått in i en fas av återhämtning. Redan i början av mars har vi sett tvåsiffriga tillväxttal inom detaljhandeln och förväntar oss en fortsatt positiv marknadsutveckling för 2023.
  • Kinas ansträngda fastighetssektor har fortsatt att uppvisa en återhämtning till följd av tidigare stabiliserande åtgärder för att säkerställa färdigställandet av oavslutade projekt genom räntesänkningar och nu senast med upphörandet av Covid-restriktionerna.
  • Trots att den ekonomiska återhämtningen gått snabbare än väntat meddelade centralregeringen att BNP-prognosen för 2023 fortsatt ligger kvar på 5% med hänvisning till risker från den externa efterfrågan. Den viktigaste faktorn till tillväxt under 2023 väntas fortsätta att komma från den inhemska konsumtionsmarknaden och särskilt från en återhämtning inom tjänstesektorn som står för omkring 48 % av den totala sysselsättningen.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde på minst 1 MdUSD.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai