Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q2 2023

2023-08-22Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2023-08-22 kl. 13.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

ANDRA KVARTALET 2023

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,61 kr jämfört med 6,66 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 16%.
 • Substansvärdet uppgick till 180 174 tkr jämfört med 229 152 tkr vid kvartalets ingång, en förändring motsvarande -48 978 tkr (7 095).
 • Periodens resultat uppgick till -32 527 tkr (26 667). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -0,96 kr (0,73).

JANUARI – JUNI 2023

 • Periodens resultat uppgick till -36 263 tkr (-13 397). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,06 kr (-0,37).
 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,61 kr jämfört med 6,78 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 17% (minskning om ca 16% exkl. lämnad utdelning).

EFTER PERIODENS SLUT

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,63 kr per den 18 augusti 2023.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

 • Det andra kvartalet kännetecknades fortsättningsvis av Kinas återöppning efter nästan tre år med Covid-restriktioner där den ekonomiska aktiviteten på den inhemska konsumtionsmarknaden gått in i en fas av återhämtning.
 • Flertalet portföljbolag har rapporterat eller indikerat om en gynnsam utveckling för det andra kvartalets första period samtidigt som vissa bolag sett en viss avmattning jämfört med den inledande perioden av återöppningen. Bland de bolag som kommunicerat eller indikerat om en särskilt positiv utveckling tillhör bolag som är exponerande mot tjänstesektorn, den fysiska detaljhandeln, mat och dryck samt nöjen.
 • Arbetet med att koncentrera Nordic Asias investeringsportfölj till en mindre och mer konsumtionsorienterad portfölj har fortgått under det andra kvartalet där antalet innehav minskats med målet att slutföra omallokeringen under hösten 2023.
 • Tillväxten inom Kinas detaljhandel avmattades i juni och uppgick på årsbasis till 3,1% jämfört med föregående månads 12,7%. Notera dock att basvärdena för föregående månad var desto lägre i och med Shanghais ”lock-down” i maj 2022. Sett till första halvan av 2023 uppgick detaljhandelns totala tillväxt till 8,2%.
 • Kinas inflation uppgick till 0% i juni jämfört med samma månad föregående år medans BNP på årsbasis växte 6,3% jämfört med 4,5% månaden innan.
 • Trots en stark inledning på året befinner sig ekonomin fortfarande i en tidig fas av återöppningen efter Covid-19. För att stödja återhämtningen har den kinesiska regeringen tydligt uttryckt att ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Detta för att återställa företagens förtroende inom den privata sektorn, öka den inhemska efterfrågan och stabilisera fastighetsmarknaden via kontracykliska åtgärder. Åtgärderna som kommer introduceras under hösten väntas bistå till en fortsatt normalisering av ekonomin till "Pre-Covid-nivåer” i nästkommande år.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag som investerar långsiktigt i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina. Nordic Asia investerar enbart i börsnoterade företag. Investeringarna är fokuserade på tre utvalda teman och inkluderar skiftet mot 5G och förnybar energi, handelsplattformar och lokala varumärken.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai