Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q3 2023

2023-11-03Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2023-11-03 kl. 15.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

ANDRA KVARTALET 2023

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,35 kr jämfört med 5,61 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 4,6%.
 • Substansvärdet uppgick till 171 843 tkr jämfört med 180 174 tkr vid kvartalets ingång, en förändring motsvarande -8 331 tkr (-38 676).
 • Periodens resultat uppgick till -8 153 tkr (-38 401). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -0,25 kr (-1,12).

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Periodens resultat uppgick till -44 416 tkr (-51 797). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,32 kr (-1,44).
 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,35 kr jämfört med 6,78 kr vid periodens ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 21% (minskning om ca 20% exkl. lämnad utdelning).

EFTER PERIODENS SLUT

 • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 5,26 kr per den 27 oktober 2023.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

 • Under det tredje kvartalet i 2023 har den globala ekonomin påverkats av fortsatt hög inflation samt komplexa geopolitiskt frågor vilket har lett till ökad volatilitet i marknaden.
 • Den ekonomiska återhämtningen i Kina fortsätter och BNP för årets första tre kvartal uppgick till 5,2%, där mer än 80% av BNP-tillväxten drevs av återhämtningen i den inhemska konsumentmarknaden.
 • Den svagare utvecklingen på fastighetsmarknaden avser främst nybyggnationsmarknaden, där försäljningar och investeringar har minskat under året. Däremot är utvecklingen inom andrahandsmarknadens fortsatt stark och den totala försäljningen av andrahandsbostäder är upp +20% hittills under året.
 • Nordic Asia har under perioden fortsatt att koncentrera investeringsportföljen och vid utgången av tredje kvartalet har bolaget tolv innehav med fokus på den inhemska konsumtionsmarknaden, speciellt inom tjänstesektorn, den fysiska detaljhandeln, mat och dryck samt nöjen.
 • Den aktuella konflikten mellan Israel och Hamas kan eskalera och leda till eventuella oljeprisökningar, där en ytterligare uppgång av oljepriset kan komma att få en oönskad inverkan på inflationsförväntningarna framgent.
 • BNP-tillväxten i Kina för tredje kvartalet kom in över förväntan och uppgick till 4,9% jämfört med föregående år. Detta i kombination med en tydlig målbild från landets beslutsfattare att driva ekonomisk tillväxt gör att vi redan nu kan se en ökad ekonomisk aktivitet i landet. Därmed trots global och geopolitisk osäkerhet är den inhemska marknadsåterhämtningen fortsatt gynnsam för portföljbolagen i Nordic Asia.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag som investerar långsiktigt i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina. Nordic Asia investerar enbart i börsnoterade företag. Investeringarna är fokuserade på tre utvalda teman och inkluderar skiftet mot 5G och förnybar energi, handelsplattformar och lokala varumärken.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai