Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q1 2024

2024-05-28Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2024-05-28 kl. 11.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 4,46 kr jämfört med 4,28 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en ökning om ca 4%.
  • Substansvärdet uppgick till 143 294 tkr jämfört med 137 527 tkr vid kvartalets ingång, en förändring motsvarande 5 768 tkr (-3 855).
  • Periodens totalresultat uppgick till 5 768 tkr (-3 684). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till 0,18 kr (-0,11).

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 4,63 kr per den 24 maj 2024, vilket motsvarar en ökning om ca 8% sedan årsskiftet.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

  • På den globala marknaden fortsätter vi att se tydliga tecken på att inflationsläget är mer komplext än vad marknaden förväntat sig.
  • Trots en fortsatt svag utveckling inom nybyggnationsmarknaden i Kina uppgick BNP-tillväxten för det första kvartalet 2024 till 5,3%, vilket överträffade både marknadens och bolagets förväntningar något.
  • Det största bidraget till BNP-tillväxten var fortsatt inhemsk konsumtion och tjänstesektorn som tillsammans bidrog med över 70% av BNP-tillväxten.
  • Tjänstesektorn har fortsatt att utvecklas mycket starkt trots höga jämförelsesiffror för fjolåret i samband med återöppningen efter Covid-19. På kort sikt ser vi dock en fortsatt svag utveckling på nybyggnationsmarkanden men fortsatt hög aktivitet i andrahandsmarknaden.
  • Portföljbolagens expansionsplaner har fortsatt enligt plan. För helåret 2024 förväntas portföljbolagen att uppnå en fortsatt dubbelsiffrig omsättningstillväxt med ytterligare marginalförbättringar och ökade utdelningar.
  • Under kvartalet och tiden därefter har sentimentet förbättrats gentemot den kinesiska marknaden och de sektorer som Nordic Asia är fokuserad på. Detta har bland annat resulterat i en omvärdering av portföljbolagens sektorer, vilket gynnat Nordic Asias noterade aktieportfölj.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag som avser att identifiera och långsiktigt äga en koncentrerad investeringsportfölj i marknadsledande bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai