Nordic Asia offentliggör villkor inför börsnotering på Nasdaq First North den 16 december 2021

2021-11-22Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2021-11-22 kl. 19.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.

Den 15 november 2021 meddelade Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”) genom ett pressmeddelande sin avsikt att genomföra en notering (”Noteringen”) av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”). Nasdaq Stockholm AB har bedömt att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel förväntas bli den 16 december 2021 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Idag offentliggör Nordic Asia prospektet och villkoren för Erbjudandet och Noteringen av Bolagets B-aktier.

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperioden pågår mellan 23 november – 6 december 2021.
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 16 december 2021 under kortnamnet NAIG B.
 • Erbjudandet består av nyemitterade B-aktier och uppgår till 200 Mkr med möjlighet till utökning om högst ytterligare 100 Mkr genom en utökningsoption (”Utökningsoptionen”).
 • Priset per aktie i Erbjudandet (”Erbjudandepriset”) förväntas fastställas inom prisintervallet 7,5 – 10,5 kr (”Prisintervallet”) till Bolagets substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie per avstämningsdagen den 6 december 2021. Priset för aktier vid nyttjande av Utökningsoptionen kommer att vara detsamma som Erbjudandepriset.
 • Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group OY, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group AB Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest, med flera (”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet. Cornerstone-investerarna kommer att prioriteras i tilldelningen av B-aktier i Erbjudandet och erhålla full allokering enligt respektive åtagande. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare.
 • Det fastställda Erbjudandepriset och tilldelning kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande den 7 december 2021.
 • Bolagets styrelseledamöter och ledningsgrupp har åtagit sig att inte sälja aktier under en period om 365 dagar efter Bolagets första dag för handel.
 • Erbjudandet om 200 Mkr omfattar 19 047 619 – 26 666 666 antal nyemitterade B-aktier, och 28 571 429 – 39 999 999 antal nyemitterade B-aktier vid fullt nyttjande av Utökningsoptionen om 100 Mkr.
 • Nordic Asia avser att använda nettolikviden för att främst öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag men även för att investera i nya bolag.
 • Erbjudandet kan tecknas via Nordnet, Avanza och Partner Fondkommission (via Bolagets hemsida).

Prospekt och anmälan

Prospektet har per den 22 november 2021 godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats och offentliggjorts på Nordic Asias hemsida www.nordicasiagroup.com/ipo. Prospektet finns även tillgängligt på Nordnet Bank AB:s hemsida www.nordnet.se och Avanza Bank AB:s hemsida www.avanza.se under anmälningsperioden, där även anmälan kan göras. Anmälan kan även göras via blankett eller digitalt till Partner Fondkommission AB via Nordic Asias hemsida www.nordicasiagroup.com/ipo.

Tidsplan

 • Anmälningsperiod: 23 november – 6 december 2021
 • Fastställande av Erbjudandepriset: 6 december 2021
 • Offentliggörande av Erbjudandepriset och tilldelning: 7 december 2021
 • Likviddag: 9 december 2021
 • Förväntad första dag för handel: 16 december 2021

Bakgrund till Erbjudandet

Erbjudandet och Noteringen av Nordic Asias B-aktier på Nasdaq First North är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Erbjudandet kommer att skapa möjligheter för accelererad tillväxt i linje med Bolagets strategi, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas. Därtill förväntas Erbjudandet och Noteringen medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar och att intresset stärks bland investerare och affärspartners samt att Bolaget ges tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Nordic Asia avser att använda nettolikviden som erhålls i samband med Erbjudandet för investeringar främst i befintliga portföljbolag, och sekundärt för investeringar i nya portföljbolag.

Kommentarer kring bolagets notering från VD och Styrelse:

Yining Wang, VD & Styrelseledamot

”Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Nordic Asia på Nasdaq First North. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara den nordiska investerarens långsiktiga grundpelare för investeringar i den asiatiska och framförallt kinesiska marknaden, där vi vill erbjuda ett enkelt och transparent ägande via ett svenskt investmentbolag. Vi vill ha en nära dialog med våra investerare med löpande uppdateringar där vi delar med oss om marknadsutvecklingen och kring våra portföljbolag.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare investera i och äga framtidens tillväxtbolag i Kinas växande konsumentmarknad.”

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Nordic Asia är unikt. Sammansättningen av personer i bolaget och nätverket i både Norden och Kina utgör verkligen ett unikt upplägg, där man står nära båda marknaderna. Jag är väldigt imponerad av vad bolaget har åstadkommit på kort tid, vilket är ett resultat av dels det kompetenta teamet, samt marknadens efterfrågan för en sån här typ av produkt.

Jag ser fram emot att vara en del av Nordic Asia och bidra till dess fortsatta framväxt som den nordiska investerarens självklara investeringsval i Kina.”

Jonas Olavi, Styrelseledamot

”Som investerare har jag alltid haft ett gott öga och stort intresse för den kinesiska marknaden, vilken har kommit att utgöra en allt större del av världsekonomin. Märkbart är dock att vi behöver mer kunskap och exponering mot denna marknad, och i synnerhet mot den inhemska konsumtionstrenden som kommit att bli Kinas nya tillväxtmotor. I denna marknad har det skapats många spännande bolag med innovativa affärsmodeller och tydliga skalfördelar.

Det ska bli oerhört spännande att få vara med på Nordic Asias resa som ett nytt svenskt investmentbolag. Med tillgång till ett lokalt analysteam i Kina och med möjlighet att investera när bolagen fortfarande befinner sig i en tillväxtfas, har Nordic Asia rätt förutsättningar för att lyckas.”

Mer information
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)73 68 173 68

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai