Nordic Asia på väg till börsen

2021-11-15Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2021-11-15 kl. 07.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA.

Den 15 november 2021 tillkännagav Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”) genom ett pressmeddelande sin avsikt att börsnoteras på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen avser Nordic Asia också att göra en nyemission av B-aktier, där emissionslikviden avses användas för att öka Nordic Asias positioner i befintliga portföljbolag och för att investera i nya bolag.

Nordic Asias styrelse och ledning anser att en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North utgör ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Noteringen förväntas skapa möjligheter för fortsatt tillväxt, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas.

Erbjudandet förväntas tillföra Nordic Asia cirka 200 Mkr innan transaktionskostnader, med möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare högst 100 Mkr vid eventuell överteckning genom en utökningsoption. Partner Fondkommission är Sole Global Coordinator och Bookrunner, Nordnet Bank AB är Selling Agent och Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare till Bolaget. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Kommentarer kring bolagets notering från VD och Styrelse:

Yining Wang, VD & Styrelseledamot

”Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Nordic Asia på Nasdaq First North. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara den nordiska investerarens långsiktiga grundpelare för investeringar i den asiatiska och framförallt kinesiska marknaden, där vi vill erbjuda ett enkelt och transparent ägande via ett svenskt investmentbolag. Vi vill ha en nära dialog med våra investerare med löpande uppdateringar där vi delar med oss om marknadsutvecklingen och kring våra portföljbolag.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare investera i och äga framtidens tillväxtbolag i Kinas växande konsumentmarknad”

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Nordic Asia är unikt. Sammansättningen av personer i bolaget och nätverket i både Norden och Kina utgör verkligen ett unikt upplägg, där man står nära båda marknaderna. Jag är väldigt imponerad av vad bolaget har åstadkommit på kort tid, vilket är ett resultat av dels det kompetenta teamet, samt marknadens efterfrågan för en sån här typ av produkt.

Jag ser fram emot att vara en del av Nordic Asia och bidra till dess fortsatta framväxt som den nordiska investerarens självklara investeringsval i Kina.”

Jonas Olavi, Styrelseledamot

”Som investerare har jag alltid haft ett gott öga och stort intresse för den kinesiska marknaden, vilken har kommit att utgöra en allt större del av världsekonomin. Märkbart är dock att vi behöver mer kunskap och exponering mot denna marknad, och i synnerhet mot den inhemska konsumtionstrenden som kommit att bli Kinas nya tillväxtmotor. I denna marknad har det skapats många spännande bolag med innovativa affärsmodeller och tydliga skalfördelar.

Det ska bli oerhört spännande att få vara med på Nordic Asias resa som ett nytt svenskt investmentbolag. Med tillgång till ett lokalt analysteam i Kina och med möjlighet att investera när bolagen fortfarande befinner sig i en tillväxtfas, har Nordic Asia rätt förutsättningar för att lyckas.”

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet kommer att riktas till allmänheten, institutionella investerare och befintliga aktieägare i Bolaget.
  • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet.
  • Prospektet kommer vid publicering, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.
  • Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade B-aktier i Bolaget.
  • Genom nyemitterade B-aktier förväntas Erbjudandet tillföra Nordic Asia en bruttolikvid om cirka 200 Mkr, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • För att täcka en eventuell överteckning i samband med Erbjudandet har bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare B-aktier motsvarande högst 100 Mkr genom en utökningsoption. Priset för aktier vid nyttjande av utökningsoptionen kommer att vara detsamma som priset i Erbjudandet.
  • Nordic Asia avser att använda nettolikviden för att främst öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag men även för att investera i nya bolag.
  • Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet och då finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicasiagroup.com, Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.se, Nordnet Bank AB:s hemsida www.nordnet.se och Avanza Bank AB:s hemsida www.avanza.se.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Om Nordic Asia
Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai