Styrelsen i Nordic Asia har beslutat om att säga upp serviceavtalet avseende analystjänster och kommer ta över anställningar internt

2021-12-17Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2021-12-17 kl. 08.30, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

Styrelsen i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), har per den 16 december 2021 beslutat om att säga upp serviceavtalet med Nordic & Asia Advisory Group 1987 AB och kommer därmed att ta över anställningarna av de lokalt anställda analytikerna i Shanghai.

Det tidigare avtalet hade upprättats i syfte att finansiera delar av verksamheten i Nordic Asia Investment Group under bolagets tidigare skede. Dock anser styrelsen att avtalet ej längre uppfyller någon funktion framöver och därmed är det mer transparent och mer fördelaktig att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda under Nordic Asia Investment Group. Avtalet har en uppsägningstid om 90 dagar som löper ut senaste per den 16 mars 2022. Förändringen påverkar ej bolagets operativa kostnader som procentandel av bolagets substansvärde. Nordic Asia Investment Group kommer därmed att innan utgångstiden att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda under Nordic Asia Investment Group.

Michael Thurow, Styrelseordförande ”Nordic Asia har vid bolagets tidiga skede använt sig av ett analytikerteam på tre personer som på plats i Shanghai genomför bolagsanalyser. Denna tjänst har reglerats via ett serviceavtal och genom det har vi haft exklusiv tillgång till analystjänsterna. Styrelsen gör nu bedömningen att behovet av ett serviceavtal ej längre finns och att det blir bättre för vår investeringsverksamhet att ta över de lokala analytikerna som direkt anställda i investmentbolaget.”

Yining Wang, VD ”Genom styrelsens beslut fullföljer vi nu planerna genom att ta över anställningarna av de lokalt anställda analytikerna direkt under investmentbolaget och därmed blir vår verksamhet mer förenklad och transparent. Vi har under flera år samarbetat med analytikerna på plats i Shanghai och jag ser nu fram emot att få hälsa dem välkomna som direkt anställda under investmentbolaget.”

Mer information
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai