Investor Relations

Bolagsstyrning

Bolaget efterlever tillämpliga regler och lagar för bolagsstyrning i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och antagna styrelseinstruktioner inklusive arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör.

Väsentliga interna regelverk och riktlinjer

  • Bolagsordning
  • VD-instruktioner
  • Styrelsens arbetsordning
  • Operativ kostnadspolicy
  • ESG-policy
  • Informationspolicy
  • Insiderpolicy

Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai