Investor Relations

Investeringsstrategi

Ägarstruktur

Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Nordic Asia") är sedan 2021 listat på Nasdaq First North Growth Market där bolagets B-aktie är upptagen till handel. Nordic Asias B-aktie handlas under kortnamnet "NAIG B".

Nordic Asia har tre aktieslag; A-aktier (stamaktie), B-aktier (stamaktie) och C-aktier (preferensaktie). En A-aktie berättigar till tio röster, en B-aktie berättigar till en röst, och en C-aktie berättigar till tio röster.

Nedan redovisas Nordic Asias största aktieägare sett till antal röster per den 31 december 2023. Notera att det totala antalet aktier har justerats för inlösen av aktier (enligt §11 i bolagsordningen) som registrerades hos Bolagsverket den 9 juni 2023, där 2 285 140 B-aktier löstes in. .


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai