Investor Relations

Ägarstruktur

Nordic Asia Investment Group 1987 AB ("Nordic Asia") är sedan 2021 listat på Nasdaq First North Growth Market där bolagets B-aktie är upptagen till handel. Nordic Asias B-aktie handlas under kortnamnet "NAIG B".

Nordic Asia har tre aktieslag; A-aktier (stamaktie), B-aktier (stamaktie) och C-aktier (preferensaktie). En A-aktie berättigar till tio röster, en B-aktie berättigar till en röst, och en C-aktie berättigar till tio röster.

Nedan redovisas Nordic Asias största aktieägare sett till antal röster per den 27 december 2021.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai