Investor Relations

Policy för operativa kostnader

Styrelsen i Nordic Asia Investment Group har antagit en policy om att bolagets operativa kostnader i förhållande till bolagets substansvärde ej ska överstiga 1,5% mätt vid utgångspunkten av varje räkenskapsår. Bolagets operativa kostnader består främst av lönekostnader och övriga administrativa kostnader. 

Styrelsen ansvarar för att tillsammans med Bolagets med ledning regelbundet genomföra uppföljningar av Bolagets operativa kostnader i förhållande till substansvärdet. Vid eventuella avvikelser från policyn ska styrelsen tillsammans med ledningen ta fram en reviderade affärsplan med åtgärder för att säkerställa att styrelsens policy för operativa kostnader kan efterlevas. 

Operativa kostnader i procentandel till Bolagets substansvärde ska redovisas kontinuerligt i Bolagets rapportering.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai