Extra bolagsstämma 25 oktober 2021

2021-10-11Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Follow us on:YoutubeTwitterLinkedIn

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226-8352, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 oktober 2021

Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Till stämman föreslår styrelsen fasttällande av styrelsearvode samt följande beslut om styrelseförändring

  • Nyval av Jonas Olavi, Johan Roslund och Michael Thurow som styrelseledamöter.

  • Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang kvarstår som styrelseledamöter och Gerda Larsson avgår från sin position som styrelseledamot.

För mer information hänvisas till kallelsen och formuläret för anmälan och poströstning som finns för nedladdning nedan

Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för anmälan och poströstning

Formulär för fullmakt

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Kontaktpersoner

Henrik Hedencrona, CFO
För frågor relaterade till bolagsstämman
henrik@nordicasiagroup.com
+46 738 025 664

Thomas Nordén, Investeraransvarig
För frågor relaterade till investeringar i bolaget
thomas@nordicasiagroup.com
+46 73 992 14 89

Follow us on:YoutubeTwitterLinkedIn

Kontakta oss

Vill du investera, få mer info eller bara vill ha svar på någon fråga? Kontakta oss nedan.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att din e-postadress sparas för att ta emot våra marknadsföringserbjudanden i enlighet med vår sekretesspolicy.

Thomas Nordén
Head of Investor Relations